6 spôsobov ako vytvoriť efektívnu typografickú hierarchiu

typographic-hierarchy

Vytvorenie silnej typografickej hierarchie je kľúčové pre úspech akéhokoľvek dynamického dizajnu. Je to rozdiel medzi efektívnym zdieľaním dôležitej informácie a postavením zátarás v podobe bezvýznamného textu medzi vás a vašich čitateľov.

Ak sa naučíte používať základné vizuálne podnety ako je písmo, farba a prázdna plocha na usporiadanie textových prvkov, dosiahnete ten správny dôraz na váš obsah a dokážete naň uprieť pozornosť diváka.

1. Nepoužívajte veľa fontov písma

Nepoužívajte príliš veľa typov. Majte na pamäti, že cieľom vytvorenia hierarchie je prehľadnosť. Použitie dvoch písiem v jednom návrhu je štandard a nič tým nepokazíte. Prečo? Pri neopatrnej práci môže mať použitie viac ako dvoch písiem rušivý a prepchaný efekt. Zaujímavý font je vždy dobre doplniť nejakým neutrálnym – jeden na nadpis a druhý na text. Ďalšie by mohli rozhodiť vizuálne podnety, ktoré vedu oko diváka cez dizajn.

2. Kombinácia a kontrast

Párovanie pätkového a bezpätkového písma je všadeprítomný princíp dizajnu. Je to preto, že zložité, zaujímavé a často krát elegantné pätky sa hodia k jednoduchý a jasným bezpätkovým písmam. Tento princíp vytvorí aj bez námahy jednoduchú hierarchiu. Jedno použite na nadpis a druhé na menšiu kópiu. Buďte opatrný, ak sa rozhodnete spárovať dve pätkové alebo dve nepätkové písma – podobné písma zvyčajne končia niekde v zabudnutí medzi kombináciou a kontrastom. Avšak, dbajte na to, aby ste nezašli priďaleko s kontrastom, pretože dve výrazné písma môžu byť rozptyľujúce.

3. Dbajte na charakter písma

Nie vždy je dostačujúce spárovať pätkové a bezpätkové písma dohromady, musia plniť rovnaký cieľ. Vyhnite sa párovaniu vážnej „pätky“ s hravou „bezpätkou“. Položte si otázku, akú osobnosť vyjadruje každé z písiem v kontexte vašej práce a či je táto osobnosť v súlade s vašou celkovou myšlienkou.

4. Strategické určovanie rozmerov

Pokiaľ ide o typ, prežije to najväčšie a najvýraznejšie. Ak je Vaším cieľom rovnaká veľkosť ako text tela alebo je obklopené ďalšími veľkými a výraznými prvkami, diváci pôjdu pravdepodobne ďalej ešte skôr ako ho zachytia. Ak chcete skutočne preraziť s Vašou hlavnou myšlienkou, urobte medzi ňou a okolím drastický rozdiel. Vyberte vysoké písmo, ktoré dodá Vašej kľúčovej informácií prioritu.

Vzhľadom na to, že písma sa zväčšujú rozdielne a ich dimenzovanie môže byť zložité, dávajte pozor pri zväčšovaní a zmenšovaní určitých fontov. Napríklad, postupným zmenšovaním dekoratívneho písma ako je Thirsty Script dospejeme do bodu, kedy už nebude čitateľné a bude to vyzerať neprofesionálne. Môžete však vziať písmo typu Open Sans, ktoré sa výborne hodí na text a použiť ho na vytvorenie elegantného titulku.

5. Kontrast farieb

Farba sa dá použiť na triedenie informácií a pridanie jedinečnej osobnosti. Farba urobí omnoho viac ako je upriamenie pozornosti diváka, ovplyvňuje totižto jeho emocionálne vnímanie. Farby sú späté s emóciami a obvykle sa spájajú s rôznymi vlastnosťami. Použitím napríklad žiarivej ružovej vyjadríte popri vašich informáciách aj tón, ktorý divák môže vnímať ako hravý, drzý, zmyslový alebo intenzívny. Farby sa dajú použiť aj na vylepšenie nálady, ktorú váš dizajn už vyjadruje. Okrem typu sa zamyslite aj nad farbou pozadia a farbami ostatných prvkov.

6. Vnímajte prázdne plochy

Ďalším aspektom pri dodávaní informáciám dôraz je využitie prázdnej plochy – miesta medzi textom. Aj napriek tomu, že dodržíte ostatné pravidlá – váš dizajn pravdepodobne nebude mať zrozumiteľnú a jasnú hierarchiu, ak bude preplnený rušivými textami. Väčšina ľudí sa ani nebude unúvať si to prečítať. Je nutné dať dostatok priestoru pre prvky tak, aby boli ľahšie vnímateľné jednotlivo.

Použitie prázdnych plôch neznamená, že obsah musí byť riedky alebo jednoduchý. Ide o najlepšie využitie priestoru, ktorý máte k dispozícii. Správne použitie prázdnej plochy vám umožní vtesnať nutné množstvo obsahu a zároveň pomôže nájsť divákovi ohnisko vášho dizajnu. Prázdna plocha je viac ako len prázdna – je to prvok, ktorý hrá dôležitú úlohu vo vytváraní vizuálnej hierarchie.