Databázové aplikácie

Programovanie databáz

Dobre naprogramované a vyvinuté databázy sú základom toho, aby sa veci stali krajšími. Všetky informácie, ktoré potrebujete, sú v databázach perfektne zorganizované a prezentované a všetko, čo užívateľ urobí je iba to, že klikne na nejaké políčko alebo tlačítko. Ale aby takáto mágia naozaj fungovala, tak musí byť precízne naprogramovaná, za čím sa skrýva veľa práce.

Naprogramujeme vám databázovú aplikáciu

Naša spoločnosť programuje databázy rôzneho využitia – ako sú napríklad rôzne technické databázy produktov a ich súčiastok, nehnuteľnosti, riadenie vzťahov so zákazníkmi alebo databázové aplikácie na riadenie zamestnancov. Sme zameraný na spracovanie a manipuláciu akýchkoľvek dát, vieme samotné databázy spájať do jedného kompaktného celku z ktorého si viete vytiahnuť akúkoľvek analýzu. Ovládame rôzne systémy na správu databáz a preto nám nerobí problém vybrať ten najvhodnejší systém práve pre vás.

Náš tím zvládne programovať akýkoľvek typ špecializovaných databáz, ktoré vám vieme implementovať do vašich web stránok, mobilných aplikácii a mobilných web stránok, skrátka všade tam kde ich potrebujete.

Vieme programovať databázy tak, aby dáta pracovali za vás.

Sme spoločnosť, ktorá pomáha firmám navrhovať a vytvárať produkty, ktoré zlepšujú on-line obchod a podnikanie – od firemných webových stránok (intranet a databázy), cez internetové obchody, grafické návrhy, tlač letákov a katalógov až po zložité webové aplikácie, ktoré sú ušité pre vás na mieru a zaoberajú sa výhradne vašimi obchodnými pravidlami.

Čo sú databázové aplikácie ?

Databázové aplikácie sú softvérové alebo webové programy (aplikácie) určené pre zber, správu a šírenie informácií efektívne. Databázové aplikácie slúžia na vyhľadávanie, triedenie, výpočty, správu a zdieľanie informácií. Databázy môžu tiež obsahovať kód vykonávať matematické a štatistické výpočty na základe údajov a požiadaviek definovanými užívateľmi. Databázové aplikácie poskytujú istú mieru bezpečnosti tým, že obmedzia prístup k údajom len tým užívateľom, ktorí poznajú prístupové meno a heslo. Väčšina databázových aplikácií sú prispôsobené s programovacím jazykom databázy pre automatizáciu určitých typov prác.

Webové aplikácie

Mnoho súčasných webových stránok sú vytvorené pomocou niekoľkých databázových aplikácií súčasne. Väčšina webových stránok využíva databázové systémy pre ukladanie, aktualizáciu a prezentáciu informácii. Tieto webové stránky môžu byť kombinované s elektronickým obchodom, účtovným databázovým systémom pre zaznamenávanie obchodných transakcií a s databázovými aplikáciami CRM, aby sa začlenila spätná väzba so zákazníkom. Populárny web Facebook je v podstate databáza postavená na databázovom systéme MySQL a je známkou rastúceho využitia databázových aplikácií, ako základu pre webové aplikácie.

CRM aplikácie

Organizovanie vzťahov so zákazníkmi systémom pre manažérov (CRM) je ďalším príkladom aplikácie databázy, ktorá bola upravené na správu vzťahov so zákazníkmi a marketing. Konečným cieľom je maximalizovať predaj, minimalizovať náklady a podporovať strategické vzťahy so zákazníkmi. Jednoduché programy pre správu kontaktov, ako napríklad ACT, alebo správca úloh v Microsoft Outlook je možné prispôsobiť tak, aby vyhovovali potrebám jednotlivcov a malým firmám. SAP, Salesforce.com a Oracle Siebel sú robustné CRM databázové aplikácie, vhodné pre väčšie podniky.

Účtovné aplikácie

Účtovný systém je aplikácia s vlastnou databázou, ktorá slúži na správu finančných dát. Vlastné formuláre sa používajú k záznamu aktív, záväzkov, zásob a transakcií medzi zákazníkmi a dodávateľmi. Vyhlásenia, príjmy, súvahy, objednávky a faktúry sú generované na základe informácií, ktoré sú vložené do databázy. Účtovné aplikácie môžu bežať na jednom počítači (vhodné pre malé firmy), alebo v sieťovom zdieľanom prostredí prispôsobenom potrebám rôznych oddelení a umiestnenom vo väčších organizáciách. Microsoft Money, Quicken, QuickBooks a Peachtree sú účtovné systémy postavené na databázových aplikáciach.